NCSIMUL

 
 
Kategorie NC SIMUL
 

NCSIMUL

Software společnosti SPRING technologies je důležitou součástí přípravy a efektivity výroby na CNC obráběcích strojích nebo komplexníh pracovištích. Je logickým a přirozeným pokračováním přípravy výroby pro uživatele CAD/CAM systémů.

NCSIMUL SOLUTION - prostředek pro ladění NC kódu, simulaci pohybů stroje, ubírání materiálu, kontrola kolizí, analýza, optimalizace, odměřování.

NCSIMUL 4CAM - modul NCSIMULU verze 10 umožňující rychlou kontrolu NC ISO kódu, možnost importu z CAM systémů protřednictvím APT dat. Výběrem stroje provedete rychlou simulaci, kontrolu, generování konkrétního NC kódu pro stroj. Možnost rychlého převedení stávajícího NC kódu na jiný stroj, generování technologické dokumentace apod.

NCSIMUL - základní softwarový modul, který umožňuje provádět simulaci  pohybů a obrábění na kinematických modelech CNC řízených zařízeních. Zdrojem informace pro software a jeho simulační modul je zde NC kód, který zařízení skutečně užívá. Vstupem je tedy NC kód vzniklý ručně nebo vytvořený v nějakém CAM programu apod.  Software provede simulaci, odhalí chyby v kódu, odhalí nebezpečné kolize. Simulace ubírání materiálu, součástí je i možnost odměřování, zjišťování skutečných časů výroby - vše na základě NC kódu.

OPTITOOL - je volitelným modulem, který rozšiřuje NC SIMUL o schopnost optimalizovat dráhy nástroje např. s ohledem na množství aktuálně ubíraného materiálu apod. Zvyšuje efektivitu obrábění optimalizovaným NC kódem.

NCDOC - je volitelný modul umožňující generovat komplexní dílenskou dokumentaci.

Databáze modelů strojů a zařízení nebo model na klíč podle provedení, databáze postprocesorů nebo vytvoření postprocesoru na klíč, simulace pro vícekanálové systémy.

 

NCS1 NCS2